Den israeliska säkerhetstjänsten Mossad hävdar att en svensk hålls fången i Moskva. ärendet hamnar hos Hans Edelman, en erfaren utredare på Säpo. Till en början är han frågande. Finns svensken verkligen och vem är han i sådana fall? Varför hålls han fången? Och varför fritar inte Mossad honom själva?
Gradvis inser Hans att han hamnat i ett drama vars utgång kommer att få oanade konsekvenser. Till sin hjälp har han David Karlén, en yngre medarbetare med operativ erfarenhet av fritagningar. Deras sökande tar dem till London, Ann Arbor, Jerusalem och, slutligen, Moskva. Där ställs de inför den avgörande frågan. Är det värt att riskera allt för att rädda en enda människas liv?