Malin Johansson

Malin Johansson (född Karlsson) föddes 1982 i Västerås. Hon gick ut skolan med högsta betyg och var alltid väldigt flitig och detaljorienterad och mån om att det hon gjorde skulle bli rätt. Hennes föräldrar var båda statsanställda: mamma lärare, pappa utredare på Konjunkturinstitutet. Utredningsarbetet lockade Malin, att verkligen få tränga in i ett ämne ordentligt. Av en tillfällighet började hon intressera sig för Ryssland (hon träffade en utbytesstudent därifrån) och läste ett antal böcker om landet. Hon började läsa ryska på Stockholms Universitet och blev efter ett par olika jobb anställd på Säpo som Rysslandsexpert, den mest seniora personen på Rysslandsdesken.

2004 träffade hon Lars Johansson på en pub på Stockholms Universitet. Han kom från Falun och flyttade in i hennes studentlägenhet nästan omgående. De fick tre söner på sju år och gifte sig under tiden. Lars var snickare. De köpte ett radhus i Hässelby som han själv totalrenoverade innan de flyttade in.

Malin var en nyckelperson i samband med utväxlingen av ryskan Lara på Gotska Sandön och fick en utmärkelse för detta. Då jobbade hon nära Hans Edelman, ett samarbete som ytterligare intensifierades när mullvaden på Säpo skulle identifieras och avslöjas. Vid sidan om utredningsarbetet älskar hon att skriva litet mer fritt och har bland annat skrivit en ganska ambitiös bok om kampen mellan CIA och KGB under 1900-talet, som hon också visat för Hans (och fått beröm för). Hon skulle gärna publicera den men det är oklart om det finns något intresse från förlagens sida. Istället är Hans inne på att utnyttja hennes bok i ett helt annat sammanhang, som ett lockbete för att fånga in Volkov, den ryske mästerspionen.