Ali Reza

Ali föddes 1980 i Sverige av libanesiska föräldrar i Södertälje. Hans pappa var ingenjör vid Scania och familjen var alltid väl integrerad i det svenska samhället trots sitt utländska ursprung. Alis kompisar i skolan och på dagis var svenska och föräldrarna ansträngde sig för att släppa in det svenska språket i hemmet tidigt. Ali och hans två systrar kommunicerade alltid på svenska trots att föräldrarna helst pratade arabiska med varandra.

Efter gymnasiet (ekonomiska programmet) sökte sig Ali direkt till Polishögskolan. Hans föräldrar hade möjligen haft förhoppningar om en mer akademisk vidareutbildning men Ali hade länge varit klar på att han ville bli polis. Efter högskolan började han längst ner i hierarkin i patrullerande radiobil på nätterna i söderförorterna. Han trivdes dåligt med den i synnerhet som han ofta utsattes för rasistiska påhopp trots att han i eget tycke tjänade den svenska staten för en relativt låg lön.

När han träffade sin blivande hustru Miriam beslöt han att göra ett ryck och försöka få någon form av befordran inom polisen som ändrade hans arbetsuppgifter. Utöver att han var ambitiös och flitig var han atletisk (simmade varje dag) och väldigt snygg. Polisens insatsstyrka var ett attraktivt alternativ och Ali klarade antagningsproven utan större problem. Hans libanesiska bakgrund var en tillgång i sammanhanget. Även om insatsstyrkan inte riktigt visste vad den skulle göra på riktigt var det viktigt att ha en heterogen grupp med olika utseenden och nationaliteter representerade.

Ali fattade direkt tycke för David, som han uppfattade som en ”självvald ensamvarg”, en person som hade kunnat stå i centrum och vara ledare men som valt en annan roll. Ali respekterade detta och noterade att under de stundtals vilda personalfesterna deltog David aldrig i osunt drickande eller andra självförnedrande aktiviteter.

Parallellt med den nya tillvaron inom styrkan fortsatte familjebildandet. På kort tid fick Ali och Miriam två döttrar. De valde att bo kvar i Södertälje nära föräldrarna. Miriam kom också från den libanesiska kommuniteten på plats i Södertälje. Hon är tandläkare.