Ido Zakai

Ido Zakai föddes 1962 i Tel Aviv. Han var fem år gammal vid sexdagarskriget och elva vid Jom Kippur kriget. Både händelserna gjorde stort intryck på honom och han bestämde sig tidigt för att viga sitt liv och sin begåvning till staten Israels sak. Han studerade matematik och filosofi på universitet och rekryterades tidigt till Mossads analysavdelning.

Han gifte sig med Mira 1990, vid tjugoåttaårs ålder och förblev i Mossad. Även om han medgav att det var fantasilöst att bli kvar så kunde han inte se något bättre sätt att tjäna Israel i sin nuvarande position, som dessutom var säker och medgav en del intressant resande utomlands. Mira och Ido hade två barn, sönerna Yoav och Yottam.