Vyatjeslav (”Vyat”) Petrov

Vyat Petrov föddes 1958 i staden Tula utanför Moskva. Han gick på en militärakademi utanför Moskva och var tidigt inställd på att bli karriärofficer. Han första tjänst efter kadettutbildningen var på GRU, den militära underrättelsetjänsten, där han analyserade satellitbilder av vapensystem i västeuropa (under det kalla kriget). Det var under den tiden han träffade sin blivande hustru Svetlana. Han föll direkt för henne och de gifte sig 1984 i Moskva, då han var tjugosex år. 1987 föddes deras förste son Alexander (”Saja”) följd av dottern Maria (”Masja”) 1990.

Det var en turbulent period i samband med att Sovjetunionen föll och mycket osäkerhet runt hans jobb och underrättelsetjänsternas framtid. Under tiden på GRU hade en äldre general (Maljtsev) fattat tycker för Vyatjeslav och på sin dödsbädd kallade han till sig honom och gav honom uppdraget att vakta och vaka över en fånge som länge varit i tjänsternas ”förvar”. Vyat förstod först inte varför saken omgärdades med så mycket sekretess men gradvis förstod han att fången var en viktig person och politisk ”dynamit”.

I samband med det nya uppdraget flyttades han till KGB (gränserna mellan tjänsterna var oklara vid den här tiden). Han började intressera sig alltmer för KGB:s historia och även skriva på en bok om tjänstens historia. Under en kvällspromenad i Moskva fick han en slags vision om hur KGB var bäraren av den ryska identiten, långt starkare än de temporära maktstrukturerna som kommit och gått. Detta tema försökte han infoga i boken.

Hans liv fick en dramatisk vändning när en grupp svenskar fritog fången mitt framför ögonen på KGB, mitt i Moskva. Istället för att stanna och ta konsekvenserna av misslyckandet flydde han tillsammans med sin hustru Svetlana till USA, där han etablerade en falk identitet som Vince Petersen i Kalifornien.